Du måste ha JavaScript i bruk för att kunna använda Aktias webbsidor.

Oberoende av webbläsare måste du ta i bruk JavaScript för att kunna använda Aktias webbsidor.

Bekanta dig med webbläsarens JavaScript anvisningar.