Bostäder till försäljning i Esbo

Mätt enligt invånarantal är Esbo Finlands näst största stad. Esbo är en levande, växande, grön stad med olika bostadscentra.

Staden satsar ständigt på att utöka och utveckla bostadsbeståndet. Esbo har goda trafikförbindelser både för den som åker kollektivt och den som kör bil. I Esbo finns såväl lugna småhusområden som höghusbebyggelse med nära till service. Esbo är känt för Hagalunds centrum och köpcentret Iso Omena, där det finns både stormarknader och hundratals specialaffärer.

Skolor och daghem finns det gott om, så det är inget under att Esbo lockar framför allt barnfamiljer. Esbo är en tvåspråkig stad, och i Hagalund finns också en internationell skola nära Aaltouniversitetets kampus i Otnäs.