Bostäder till försäljning i Kyrkslätt

Kyrkslätt ligger på kort avstånd från huvudstadsregionen och kommunen har vuxit kraftigt under de senaste åren. Kommunen erbjuder mångsidiga fritidssysselsättningar allt från golf till slalom eller varför inte bergsklättring. I Kyrkslätt finns alla bostadstyper från höghus till egnahemshus. Kommunen har mycket bra service med flera skolor och daghem. Kulturevenemangen och shoppingmöjligheterna i Helsingfors och Esbo ligger på bara några tiotals kilometers avstånd.