Bostäder till försäljning i Lojo

Lojo ligger i landskapet Nyland. Där finns Nylands största sjö, Lojosjön. Lojo är bekant för sitt mångsidiga motionsutbud och för sin natur som lockar till friluftsliv. Längs den nya motorvägen E18 är det bara omkring en halv timmes väg från Lojo till Helsingfors. I Lojo kombineras trivsam bostadsmiljö och mångsidigt kulturliv. Lojo stad har välfungerande offentlig service och privata tjänster, vilket gör att staden lockar nya invånare i en jämn ström.