Bostäder till försäljning i Sjundeå

Sjundeå är en trygg och naturnära bostadsmiljö, som tilltalar framför allt barnfamiljer. Det tvåspråkiga Sjundeå har fina sjö- och havslandskap och en kulturhistoriskt värdefull miljö som trumfkort. Småhus är en populär boendeform i kommunen. Aleksis Kivi skrev sitt verk Sju bröder under den tid han bodde i Sjundeå.