Bostäder till försäljning i Vanda

Vanda är en grannstad till Helsingfors som utvecklas kraftigt. Stadens redan nu bra trafikförbindelser kommer att förbättras ytterligare när den nya Ringbanan blir färdig. Den binder Vanda ännu tätare till den övriga huvudstadsregionen. Vanda är ett livligt centrum för boende och näringsliv nära flygplatsen och lockar såväl företag som inflyttare både från andra orter i Finland och från utlandet. I Vanda ökar utbudet av mångsidiga bostäder, både småhus och höghuslägenheter. Urbant liv kombineras med lantliga, naturnära miljöer nära till service.