Fastighetsförmedling Helsingfors Munkshöjden

Raumovägen 1, 00350 Helsingfors
tfn 010 247 7895

Följ oss på Facebook och Instagram.
Läs bloggen Asumista Aktian kanssa. (Bloggen är på finska)

Fastighetsmäklare i Munkshöjden

Vi hjälper dig att hitta en ny bostad och att sälja den gamla bostaden.

E-postlogik: fornamn.efternamn@aktialkv.fi

Lars Lindroos

Lars Lindroos
fastighetsmäklare, AFM

tfn 040 300 2309
e-post

Lars presentation