Fastighetsförmedlingens prislista

Nätförsäljnings kontrakt 3,9 % inkl. moms 24 %
Förmedlingsuppdrag, aktielägenhet 4,5 % inkl. moms 24 %
Förmedlingsuppdrag, fastighet 4,96 % inkl. moms 24 %
Förmedlingsuppdrag, specialobjekt 5,6 % inkl. moms 24 %
Minimiprovision 2 900 € inkl. moms 24 %
Kostnad för handlingar fr.o.m. 225 € inkl. moms 24 %
Skriftlig värdering från 800 € inkl. moms 24 %
Muntlig värdering 200 € inkl. moms 24 %
Uppgörande av köpebrev fr.o.m. 500 € inkl. moms 24 %
Uthyrningsuppdrag 1 månads hyra + moms 24 %, minsta provision för ett uppdrag är 450 €

 

Vi ger en specificerad förmedlingsoffert på varje försäljningsobjekt. Lämna en kontaktbegäran för att be om en offert på förmedlingsprovisionen för din egen bostad eller fritidsbostad.