Lämna ett köpuppdrag

Om din tid inte räcker till för att söka efter ett nytt hem eller en placeringsbostad kan du ge oss ett köpuppdrag. Du kan lämna ett köpuppdrag om aktielägenhet. När du ingår ett skriftligt köpuppdragsavtal med oss letar vi fram ett objekt som motsvarar dina kriterier, vare sig det är en radhus- eller en höghuslägenhet.

Provisionen för köpuppdraget är minst 3 000 euro (inkl. moms 24 %), och uppdraget går ut på att vi

  • söker en bostad bland privata eller andra förmedlares objekt
  • gör upp en avkastningskalkyl
  • gör upp ett köpanbud och ett köpebrev samt kontrollerar köpebrevet

Om uppdraget inte leder till affär uppbärs av uppdragsgivaren 122 euro* som expeditions- och dokumentkostnader. Lämna kontakbegäran och berätta för oss hurdant objekt du är ute efter, så letar vi fram det åt dig.

Lämna kontaktbegäran

*För att kunna debitera dokumentkostnader förutsätts att kunden erbjudits minst ett objekt under uppdraget.