Sari Vuorilahti

Försäljningschef, AFM, HFM

1.

Äkta omsorg.

2.

God yrkeskunskap.

3.

Serviceinriktad.

Jag har förmedlat hem i Birkaland sedan år 1999. Jag känner bostads- och fastighetsmarknaden i området väl och har stark juridisk kännedom om fastigheter. Mina kunder kan alltid lita på att jag har deras intressen i åtanke. När jag marknadsför bostäder använder jag mig mångsidigt av bl.a. sociala medier och 3D-visningar.

Under min karriär har jag skapat många långvariga kundrelationer. Det är fint när kunderna återkommer då det är aktuellt att skaffa nytt hem eller ny fastighet. Att lyssna på kunderna och lösa deras utmaningar samt konfidentialitet är ytterst viktiga saker.

Jag känner att jag lyckats i mitt arbete när kunderna efter köpslutet rekommenderar mig åt sina egna vänner och släktingar. Mina kunder är mycket viktiga för mig.

Under årens lopp har vi gjort flera lyckade bostadsaffärer och vi litar också i framtiden på Sari.

Sari gjorde ett utmärkt jobb och hon framför saker på ett behagligt sätt. Det märks att Sari har en lång erfarenhet av fastighetsförmedling och man kan lita på hennes ord. Hon lyssnar på kunden och beaktar önskemål.

Inom en kort tid har jag både sålt och köpt en bostad via Sari. I båda rollerna har jag varit väldigt nöjd med hur mina behov har beaktats och hur flexibelt och hjälpsamt mäklaren har arbetat.