Asumista.fi

Bloggen Asumista Aktian kanssa gör dig bekant med olika bostadsområden i Finland, ger tips om köp och försäljning av bostad, tar upp aktuella frågor och ger en djupare inblick i bostadsaffärer.
 

Läs bloggen Asumista Aktian kanssa. (Bloggen är på finska)