3D-visning av bostaden - På visning hemma i soffan

En 3D-fotografering gör att köparna kan bekanta sig med bostaden hemma i sin soffa. Det sparar tid både för köparen och säljaren, och endast personer som verkligen är intresserade kommer på visningarna. Försäljningstiden för objekt som har 3D-visning är ofta kortare än andras. En annan fördel för försäljaren är att bostaden inte behöver städas så ofta, eftersom 3D-visningen kan ersätta enskilda visningar.

3D-fotografierna ger en bättre uppfattning om bostaden än vanliga foton. Man får en realistisk bild av bostaden som är till salu och mycket information genast i början. 3D-visningen är också ett bra stöd för minnet eftersom man kan gå tillbaka till den efter att ha varit i bostaden.

Fotograferingen av bostaden görs med en särskild 3D-kamera. Fotografier tas av hela bostaden med ca 2 meters mellanrum.

Testa 3D-visningen
 

Vill du höra mera om 3D-visning?

Lämna en kontaktbegäran