Fastighetsförmedling Kyrkslätt

Ervastvägen 1, 02400 Kyrkslätt

Följ oss på Facebook.
Läs också bloggen Asumista Aktian kanssa (bloggen är på finska).

Fastighetsmäklare i Kyrkslätt

E-postlogik: fornamn.efternamn@aktialkv.fi

Gitty Nurmi

Gitty Nurmi
fastighetsmäklare, AFM

tfn 050 314 1560
e-post

Gittys presentation

Sonja Rajanen

Sonja Rajanen
försäljningsrepresentant

tfn 050 467 9972
e-post