Fastighetsförmedling Kyrkslätt

Ervastvägen 1, 02400 Kyrkslätt

Följ oss på Facebook.
Läs också bloggen Asumista Aktian kanssa (bloggen är på finska).

Fastighetsmäklare i Kyrkslätt

E-postlogik: etunimi.sukunimi@aktialkv.fi

Gitty Nurmi

Gitty Nurmi

fastighetsmäklare, AFM
tfn 050 314 1560

Gittys presentation