Fastighetsförmedling Lojo

Larsgatan 52, 08100 Lojo

Följ oss på Facebook.
Läs också bloggen Asumista Aktian kanssa (bloggen är på finska).

Fastighetsmäklare

Våra erfarna fastighetsmäklare hjälper dig att söka ett nytt hem och att sälja det gamla hemmet.

E-postlogik: etunimi.sukunimi@aktialkv.fi

Johan Grönqvist

Johan Grönqvist
fastighetsmäklare, AFM

tfn 044 047 3415
e-post

Johans presentation