Fastighetsförmedling Lojo

Larsgatan 52, 08100 Lojo

Följ oss på Facebook.
Läs också bloggen Asumista Aktian kanssa (bloggen är på finska).

Fastighetsmäklare

Våra erfarna fastighetsmäklare hjälper dig att söka ett nytt hem och att sälja det gamla hemmet.

E-postlogik: etunimi.sukunimi@aktialkv.fi

Johan Grönqvist

Johan Grönqvist

fastighetsmäklare, AFM
tfn 044 047 3415

Johans presentation