Tips för bostadsköparen

Det finns vissa saker som är bra att komma ihåg beroende på om du ska köpa en aktielägenhet eller en fastighet. Här har vi samlat några tips:

Om du ska köpa din första bostad lönar det sig att läsa våra tips för den som köper sin första bostad.
 

1. Bekanta dig också med husbolaget

Kontrollera om bolagslån hänförs till bostadaktierna du ska köpa. Ta reda på vilka större reparationer som gjorts i bolaget och om man har planer på större grundliga renoveringar. Kontrollera också i vilket skick t.ex. trappuppgångarna, förrådsutrymmena, fönstren och balkongerna är. De visar hur husbolaget sköter om att reparationer görs i tid.

Om du ska köpa en fastighet ska du ta reda på om man har gjort konditionsgranskning och be att få se granskningsrapporten. Läs rapporten noga; den kan innehålla viktig information om rekommenderade reparationer och skötselanvisningar.

Kom ihåg att köparen är skyldig att omsorgsfullt bekanta sig med bostaden och uppgifter samt dokument om den. Köparen kan inte senare hänvisa till sådant som hen visste om hen gav sitt köpanbud.
 

2. Ta reda på om det är möjligt att göra alla reparationer du vill

Ändringar i en aktielägenhet kan kräva husbolagets lov eller bygglov. Om du till exempel vill flytta köket kan det kräva ändringar i vattenposter och ventilationssystem.

Ta reda på hos kommunens byggnadstillsyn vilka lov du behöver för ändringar i egnahemshuset. Kom också ihåg att kontrollera om fastighetens byggrätt räcker till om du planerar en tillbyggnad.
 

3. Fundera på vilka villkor du vill ha med i köpanbudet

I ett skriftligt köpanbud ger du säljaren ditt förslag på köpsumma, betalningstidtabell och när bostaden ska bli ledig. Du kan också ta med villkor för köpet, t.ex. att du får bolån eller att du får din egen bostad såld. Men kom ihåg att säljaren med stor sannolikhet godkänner ett köpanbud som inte innehåller villkor. Det lönar sig att för säkerhets skull kontrollera med banken att tillfällig finansiering är möjligt om försäljningen av den tidigare bostaden skulle dra ut på tiden.
 

4. Tänk på ditt hem som en investering

Hur bevarar bostaden sitt värde om det i något skede skulle vara aktuellt att sälja den? Om stora förändringar planeras i området kan de höja värdet på din bostad betydligt.
 

5. När affären är klar

Efter att köpet av en aktielägenhet är klart meddelar mäklaren skattebyrån och husbolaget. Du får anvisningar av mäklaren om hur du betalar överlåtelseskatten. Vid fastighetsköp ska du dessutom ansöka om lagfart hos Lantmäteriverket inom sex månader från köpslutet.