Aktia Fastighetsförmedling

Kundinriktad betjäning har alltid varit en av våra prioriteter och vi vill ständigt förbättra vår yrkesskicklighet för kundens bästa. Vår service präglas av lokal förankring och individualitet och vi är en mänsklig, ansvarsfull och trygg samarbetspartner. Kundrelationen skapas under första kontakten och vi upprätthåller den redan före och också mellan uppdragen.
 

I navigeringspanelen till vänster hittar du våra kontors kontaktuppgifter, ta kontakt och du får sakkunnig hjälp i bostadsärenden.

Med ett proffs är det lätt att byta bostad.
Välkommen till Aktia!
 

Kontaktuppgifter

Aktia Fastighetsförmedling Ab
Mannerheimvägen 14 A
PB 207, 00101 Helsingfors
tfn 010 247 5000

Verkställande direktör:
Katriina Remahl
tfn 040 300 2311

 

Läs bloggen Asumista Aktian kanssa. (Bloggen är på finska)