Uthyrningsuppdrag

Har du en bostad utan hyresgäster? Vi letar fram den bästa möjliga kandidaten åt dig. Vi bedömer hyresnivån i området, marknadsför objektet och kontrollerar potentiella hyresgästers bakgrundsuppgifter och kreditupplysningar. Du beslutar vem du vill hyra ut din bostad till.

Provisionen för uthyrningsuppdraget är en månads hyra + moms 24 %, dock minst 450 euro. 

  • Uppskattning av gängse hyra
  • Anskaffning av nödvändiga dokument
  • Fotografering av objektet
  • Marknadsföring av objektet
  • Kontroll av hyresgästens bakgrund och kreditupplysningar
  • Uppgörande av hyresavtal
  • Hemförsäkringsärenden
  • Hyresgarantiärenden

Lämna uthyrningsuppdrag

Om uppdraget inte leder till ett hyresavtal ersätter uppdragsgivaren förmedlingsbyrån för marknadsförings-, dokument- och expeditionskostnaderna, dock högst 124 euro (inkl. moms 24 %). Förmedlingsprovisionen kan dras av i beskattningen.