Hyresförmedlingens prislista

Förmedlingsprovision en månadshyra + moms 24 % (minimi 500 € inkl. moms 24 %)

 • Bekanta sig med objektet
 • Utreda och registrera uppgifter
 • Uppskatta rätt gängse hyra
 • Marknadsföring på aktialkv.fi och andra lokalt viktiga nätsidor
 • Förmedlarens personliga privata och allmänna visningar
 • Skriftliga hyresansökningar
 • Kontrollera hyresgästens bakgrund och kreditupplysningar
 • Förhandlingar och kontakt under uppdraget
 • Hyresvärden har rätt att välja hyresgäst
 • Uppgöra hyresavtal enligt lagen om hyra av bostadslägenhet
 • Flyttinfo till hyresgästen, hemförsäkrings- och flyttärenden
 • Säkerhetsärenden, förvar av säkerhetshandlingar
 • Överlämna, kvittera ut nycklar
 • Arkivera hyreshandlingar
 • Förmedlingsprovisionen är avdragbar i beskattningen
 • Kostnaden för handlingar fr.o.m. 50 € inkl. moms 24 %

Om uppdraget inte leder till ett hyresavtal ersätter uppdragsgivaren förmedlingsbyrån för marknadsförings-, dokument- och expeditionskostnaderna, dock högst 124 € (100,00 € + moms 24 %).

Skriftlig hyresvärdering av bostadslägenhet 372,00 € (300 € + moms 24 %)

 • Bekanta sig med objektet och området
 • Utreda och registrera uppgifter, fotografera objektet med digital kamera
 • Beställa disponent- och energiintyg

Skriftlig besiktning av bostadslägenhet 124,00 € (100 € + moms 24 %)

 • Bekanta sig med objektet
 • Fotografera objektet med digital kamera
 • Utreda och registrera uppgifter

Höjning av hyran 74,40 € (60 € + moms 24 %)

 • Posta höjningsbrevet till hyresgästen
 • Arkivera kopia
 • Kostnaden kan dras av i beskattningen

Skriftlig anmärkning till hyresgästen 74,40 € (60 € + moms 24 %)

 • Posta anmärkningen till hyresgästen
 • Arkivera kopia
 • Kostnaden kan dras av i beskattningen

Skriva meddelande om uppsägning när hyresvärden säger upp 74,40 € (60 € + moms 24 %)

 • Hyresvärden undertecknar meddelandet på förmedlingsbyrån, varefter det postas till hyresgästen
 • Alternativt kan uppsägningsmeddelandet postas till hyresvärden
 • Arkivera kopia
 • Kostnaden kan dras av i beskattningen

Uppgöra hyresavtal 201,62 € (162,60 € + moms 24 %)

 • Inkl. uppgörande av avtal
 • Kontrollera kreditupplysningar med hyresgästens tillstånd hos Suomen Asiakastieto Oy
 • Säkerhetsärenden, förvar av säkerhetshandlingar
 • Överlämna, kvittera ut nycklar
 • Arkivera hyreshandlingar
 • Kostnaden kan dras av i beskattningen
 • Aktia Fastighetsförmedling har annars inget ansvar gentemot någondera part

Uppdatering av tidigare hyresavtal som uppgjorts av Aktia 151,22 € (121,95 € + moms 24 %)

 • Uppgöra och posta hyresavtal
 • Arkivera hyreshandlingar
 • Kostnaden kan dras av i beskattningen

Extra postning på kundens begäran 12,40 € (10,00 € + moms 24 %)

 • Postningar utanför uppdragsavtalet
 • T.ex. gamla hyresavtals- och räkningskopior eller handlingar