För hyresvärden

Vi sköter allt som har med uthyrningen att göra för din räkning. Vi gör en uppskattning av hyresnivån och är med om att ordna hyresgarantier och därtill hörande bankärenden, vi gör upp hyreskontrakt och sköter även annat pappersarbete.

Hyresbostäderna visar vi alltid individuellt och vi kontrollerar noggrant hyresgästens betalningsförmåga och bakgrund. Hyresvärden fattar beslutet om vem som får hyra lokalen.

Uppdragsgivaren betalar förmedlingsprovisionen. Förmedlingsprovisionen för objekt som marknadsförs via Aktia Fastighetsförmedlings register betalas av hyresvärden. Se prislista.

Lämna kontaktbegäran