Vallgrundkontoret håller sista gången öppet onsdagen den 14.12. De närmaste kontoren är i Smedsby och i Vasa centrum

Smedsby
Marknadsvägen 1
65610 Korsholm
Se Smedsbykontorets öppettider

Vasa Torgkontor
Vasaesplaanden 16
65100 Vasa
Se Vasa Torgkontorets öppettider

Office Pages is temporarily unavailable.

Aktia Kundservice har tagit en automatisk servicemeny (IVR) och återuppringning i bruk. Den automatiska servicemenyn fungerar på nummer 010 247 010. Läs mera.