Köpförsäkring

Till ditt Aktia-betalkort hör automatiskt en köpförsäkring som gäller i hela världen. Köpförsäkringen kostar dig ingenting och den gäller automatiskt då du betalat hela ditt inköp med kreditegenskapen.

När du köper med ditt Aktia Credit-kort, dvs. använder kreditegenskapen för köp av t.ex. en ny mobiltelefon, dator eller tv, får du automatiskt en köpförsäkring för produkten. Om föremålet du köpt till exempel tappas i golvet och går sönder kan köpförsäkringen ersätta det med ett nytt utan självrisk.

 • Köpförsäkringen är automatiskt kopplad till alla Aktias kort med kreditegenskap

 • Ingen självrisk

 • Ersätter föremål värda upp till 1 000 euro

 • Ersätter inte föremål värda under 50 euro

 • Försäkringen gäller 180 dagar från anskaffningsdatum

 • Försäkringen kan utnyttjas 3 gånger/år

 • Försäkringsgivare är kiln, Lloyd's Syndicate 510 (www.lloyds.com) och Vektor Skadehantering Kb fungerar som ombud för försäkringsgivaren.
   

Ansök om ersättning

Skicka en skadeanmälan till Vektor Skadehantering Kb, så snabbt som möjligt efter att du upptäckt skadan, förlusten eller stölden. I händelse av stöld ska polisanmälan göras inom 48 timmar från att stölden upptäckts.

Fyll i skadeanmälan, underteckna och skicka in den med följande bilagor:

 1. Originalkvittot för den försäkrade produkten samt Aktia-kortets faktura innehållande uppgift om köpet av produkten.
 2. Övriga dokument som vi kan anse vara nödvändiga, t.ex. polisanmälans nummer (stöld) samt kvitton på eventuella reparationskostnader eller ett kostnadsförslag för reparationen (skada).

Det är möjligt att du blir ombedd att på egen bekostnad skicka den skadade produkten för granskning. Ersättning utbetalas inte om produkten inte kan uppvisas.  

Vektor Skadehantering Kb, tfn 010 843 9925* (vard. kl. 9.00–17.00) eller info@vektor.fi

Köpförsäkring skadeanmälan

Köpförsäkringens villkor

*Samtalsavgift via fast linje 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min. och från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.).

Jämför Aktias Visa-kort / Till Jämför våra kort