Designa ditt eget kort

Nu kan du få ett Visa-kort där också bilden är skräddarsydd för dig. Du kan välja din favorit från vårt omfattande bildgalleri eller använda ett foto som du tagit själv (10 euro/bildmotiv).

Så får du ett personligt kort

  • Förflytta dig till kortansökan
  • I ansökan kan du välja som kortmotiv:
    • Aktias standardbild (avgiftsfri)
    • en valfri bild från vårt bildgalleri 
    • en egen digitalbild*

* Aktia har rätt att förkasta egen bild i enlighet med villkoren

Specialvillkor för Aktia Visa-kort med bild

Jämför Aktias Visa-kort