Valutaräknare för Visa-inköp

Visa-inköp i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den valutapartikurs som Visa International använder, till vilken läggs en marginal på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International.

Räkna om de Visa-inköp som du gjort i andra valutor till euro med hjälp av Visa Europes valutaräknare (engelskspråkig).

Gå till Visa-valutaräknare

Så här använder du valutaräknaren

  • Välj Euro (EUR) i "My card is in".
  • Välj den valuta som köpet debiterades i "My Transaction was in".
  • Mata in 2.75 i "Conversion fee".
  • Mata in köpets belopp i den lokala valutan i "Purchase amount".

 

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.