Valutaräknare för kortinköp

När du reser lönar det sig alltid att betala med ditt Visa-kort i den lokala valutan. En del butiker och kontantautomater erbjuder valutakurser som i regel är sämre än Visa Internationals och det kan medföra extra kostnader för dig. När du betalar med ditt Aktia Visa-kort i den lokala valutan används Visa Internationals valutakurs.

Visa-inköp i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den valutapartikurs som Visa International använder, till vilken läggs en marginal på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International.

Räkna om de Visa-inköp som du gjort i andra valutor till euro med hjälp av Visas valutaräknare (sidan är på finska).

Gå till Visa-valutaräknare

Så här använder du valutaräknaren

  • Välj Euro (EUR) i "Korttini valuuttaa on".
  • Välj den valuta som köpet debiterades i "Tapahtuman valuutta oli".
  • Mata in 2.75 i "Anna valuuttalisä".
  • Mata in datumet när du gjort inköpet "Tapahtuman päivänmäärä"
  • Mata in köpets belopp i den lokala valutan i "Oston summa".

 

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.