Valutaräknare för kortinköp

Visa-inköp i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den valutapartikurs som Visa International använder, till vilken läggs en marginal på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International.

Räkna om de Visa-inköp som du gjort i andra valutor till euro med hjälp av Visas valutaräknare (sidan är på finska).

Gå till Visa-valutaräknare

Så här använder du valutaräknaren

  • Välj Euro (EUR) i "Korttini valuuttaa on".
  • Välj den valuta som köpet debiterades i "Tapahtuman valuutta oli".
  • Mata in 2.75 i "Anna valuuttalisä".
  • Mata in datumet när du gjort inköpet "Tapahtuman päivänmäärä"
  • Mata in köpets belopp i den lokala valutan i "Oston summa".

 

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.