Dödsboets bankärenden

Min anhöriga har avlidit. Vad ska jag göra?

Ennen perunkirjoitusta:. 

 1. Skaffa ett ämbetsbetyg av vilket dödsbodelägarnas och den avlidnas släktförhållande framgår och ta med det till banken.
 2. Ringa Aktias kundservice för att gå igenom dödsboets bankärenden som t.ex.
 • beställning av saldobesked för bouppteckningen
 • betalning av räkningar som hänför sig till dödsboet
 • fortsättning av avtal och uppdrag, t.ex. direktdebiteringar och betalningstjänst.

Var får jag ett saldointyg?

Du kan beställa ett saldointyg genom att ringa Aktias kundservice tfn 010 247 010 (vard. 8–20). Saldointyget kan skickas antingen till dödsboets adress eller avhämtas på Aktias kontor. Om du avhämtar saldointyget på kontoret behöver du ett giltigt identitetskort och ett ämbetsbevis.

Hur kan jag avsluta den avlidnes konto?

För att avsluta ett konto i den avlidnes namn krävs alla dödsbodelägarnas samtycke. Delägarna måste antingen tillsammans komma till banken för att avsluta kontot eller ge en fullmakt till en av delägarna.

Följande dokument ska uppvisas för att ärendet ska kunna skötas:

 • delägarförteckning fastställd av magistraten
 • eventuellt testamente
 • fullständig släktutredning över den avlidna (en obruten kedja av ämbetsbetyg från året då den avlidna, och vid behov dennas tidigare avlidna legala arvinge, fyllde 15 år till dödsdagen) om bouppteckningens delägarförteckning inte har fastställts av magistraten
 • en fullmakt av de dödsbodelägare som inte personligen är närvarande

Banken kan dessutom behöva t.ex. avvittringsinstrument som uppgjorts mellan den avlidna och tidigare makar eller bouppteckning och skiftesinstrument efter den avlidnas tidigare avlidna make.

Förutom för att avsluta konto behövs alla dödsbodelägarnas samtycke och de ovan nämnda dokumenten för följande åtgärder:

 • ta ut kontanta medel från den avlidnas konto
 • tömma den avlidnas bankfack
 • få uppgifter om den avlidnas bankaffärer före dödsdagen
 • sälja den avlidnas värdepapper.

Hur kan jag betala dödsboets räkningar?

Före bouppteckningen får man från den avlidnas konto betala räkningar för begravningen, bouppteckningen samt för skötsel, förvaltning och utredning av boet (s.k. boutredningsskulder). För andra ändamål får pengar disponeras först efter bouppteckningen med alla dödsbodelägares samtycke. Dödsboets räkningar betalas vid besök på kontoret.

Hur säljer man en bostad som hör till dödsboet?

Vid försäljningen av en bostad som hör till dödsboet ska många saker beaktas, såsom vad aktielägenhetens eller fastighetens värde är och när det är klokast att sälja.

Aktia Fastighetsförmedling står gärna till tjänst och sköter värdering och försäljning av dödsboets bostad eller fastighet på ett professionellt sätt. Du hittar närmaste Aktia Fastighetsförmedling här.