Dödsboets bankärenden

Tiden efter en nära anhörigs bortgång är tung, men trots sorgen är det många praktiska saker som måste skötas. Här behandlas de vanligaste ärendena gällande skötseln av dödsboet.

Min anhörig har avlidit. Vad skall jag göra?

Den avlidnas medel och skulder formar tillsammans en helhet som kallas för ett dödsbo. Dödsboets delägare är bl.a. legala arvingar, universell testamentstagare och eventuell efterlevande make. Dödsbodelägare sköter dödsboets förmögenhet tillsammans.

Infobrevet om skötsel av dödsboets bankärenden och saldointyget skickas automatiskt till den avlidnas senaste hemadress. Saldointyget för den efterlevande maken kan beställas genom att ringa vår kundservice. Då en person har avlidit avslutar banken automatiskt den avlidnas kort, nätbank och avlägsnar alla dispositionsrättigheter till den avlidnas konton genast då banken har fått vetskap om dödsfallet.

Fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden

 

1. Så här betalar du dödsboets räkningar om dödsboet har ett brukskonto i Aktia

Tillsammans med saldointyget får du kuvert till betalningstjänsten som du kan använda för att skicka dödsboets räkningar för betalning. Man skall skriva på räkningen det Aktia brukskontonummer som räkningen skall betalas ifrån. Avsändaren bör underskriva räkningen. Man kan skicka flera räkningar i ett och samma betalningstjänstkuvert.

Betalningstjänstkuvert används tills dödsbokontrollen är slutförd och kontot har anslutits till delägarens nätbank. Avgifter för betalningstjänsten debiteras enligt den aktuella prislistan.

2. Lämna in behövliga dokument för dödsbokontroll

Lämna in kopior på åtminstone de följande dokumenten per brev för bankens dödsbokontroll:

  • Blankett för kontaktuppgifter (pdf) som kom med infobrevet
  • Bouppteckning
  • Fullständig släktutredning över den avlidna (en obruten kedja av ämbetsbetyg från året då den avlidna fyllde 15 år till dödsdagen) om bouppteckningens delägarförteckning inte har fastställts av magistraten
  • Ämbetsbetyg på dödsbodelägare
  • Eventuella testamenten inklusive delgivningar

För övrigt kräver banken äktenskapsförord, avvittringsinstrument eller skiftesinstrument efter den avlidnas tidigare avlidna make i fall sådant finns.

Banken står för portot och du kan skicka kopiorna per post till följande adress:

Aktia Bank Abp
Dödsbo
Info 4101
5001763
00003 Svarsförsändelse

3. Ge en fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden

Dödsboets delägare kan elektroniskt ge en fullmakt till en viss person för att sköta dödsboets bankärenden. Fullmakten kan göras med en finsk banks nätbankskoder och blanketten hittar du nedan. Varje delägare bör fylla i en elektronisk fullmakt med sina egna personliga nätbankskoder.

Vi rekommenderar att fullmakten fylls i först efter att du har bekantat dig med dödsboet samt kommit överens om fullmaktens innehåll med andra delägare.

Fyll i elektronisk fullmakt

Skriv ut fullmakt (pdf)

4. Så här sköter du dödsboets bankärenden

Banken har en skyldighet att säkerställa dödsboets delägare. Efter att banken har kontrollerat dödsboets dokument skickar banken sitt godkännande till dödsboets representant antingen per e-post eller per brev, beroende på vilket kontaktsätt kunden har valt.

Efter att banken har gett sitt godkännande kan den befullmäktigad sköta dödsboets bankärenden så som att ge dispositionsrätt till dödsboets konton eller lyfta medel från dödsboets konton genom att göra ett uppdrag. Dessutom kan den befullmäktigad ge ett uppdrag om att tjänsterna avslutas. Dessa uppdrag görs via meddelandefunktion i Aktias nätbank dit man kan logga in med en finsk banks nätbankskoder.