Låneskydd - tryggt för dig och din familj

Aktia Låneskydd hjälper dig att återbetala ditt lån om du mister jobbet, blir sjukskriven, råkar ut för en olycka eller dör. Teckna försäkringen som skyddar dig och dina närmaste om något oväntat inträffar.

Aktia Låneskydd

  • kan anslutas till både bolån och konsumtionslån
  • kan anslutas till både nya och gamla lån
  • kan tecknas individuellt eller gemensamt med din make/maka eller annan låntagare
  • kan tecknas av dig som är mellan 18 och 59 år
  • kan tecknas till lån vars lånetid är högst 30 år och återbetalningen sker som månadsrater på högst 1 350 euro.

Ersättning

Ett låneskydd tryggar din privatekonomi för en liten kostnad per månad. Vid arbetslöshet, arbetsoförmåga eller sjukhusvård får du månadsersättningar utgående från den månadsrat som har fastställts i försäkringen. Vid dödsfall eller olycksfall som leder till bestående men och arbetsoförmåga går låneskyddet in och täcker den delen av lånet som är försäkrat. Försäkringsbeloppet är högst 200 000 euro per låntagare.
 

Skydd vid allvarlig sjukdom

Om du väljer ett låneskydd där Skydd vid allvarlig sjukdom ingår får du en överenskommen engångsersättning. Du kan få ersättning enligt skyddsnivån upp till 40 000 euro. Skyddet vid allvarlig sjukdom som ingår i ett låneskyddspaket gäller 5 år.

Du kan också teckna ett separat Skydd vid allvarlig sjukdom som gäller 10 år (gäller skydd tecknade efter 31.3.2015). Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom på kontoret eller på nätet. Läs mera om Skydd vid allvarlig sjukdom.
 

Försäkringarna beviljas av Aktia Livförsäkring Ab och AXA.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Aktias låneskydd.

Hur mycket får du över per månad? Räkna på ditt lån / Till låneräknaren
Har du redan hittat din drömbostad? / Bostadslån