Barnförsäkring

Hur tecknar jag en barnförsäkring?

Barnförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. Barnförsäkringen kan tecknas tidigast när barnet är 2 månader gammalt. Om du vill ha en försäkring som gäller genast från babyns födsel ska du teckna en babyförsäkring dvs. göra en försäkringsreservering för det ofödda barnet. Reserveringen ska göras senast 3 månader innan babyn föds. Läs mera om babyförsäkringen.

För att teckna barnförsäkringen behöver du fylla i en hälsodeklaration för barnets del. Om ditt barn är under 7 år ska du också bifoga en kopia av rådgivningskortet.

Om du vill skaffa försäkringen eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

I vilken ålder upphör barnförsäkringen?

Hur länge försäkringen är i kraft kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring hittar du mera information om när försäkringen upphör i försäkringsbrevet. För mera information kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Läs mera om barnförsäkringen.

Hur ansöker jag om ersättning från barnförsäkringen?

Du kan ansöka om ersättning genom att fylla i ersättningsblanketten på nätet eller genom att skicka ersättningsansökan och kvitton per post. Läs mera och fyll i ersättningsansökan.

Behöver barnet idrottstillägg?

Självrisken kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring hittar du mera information om självrisken i försäkringsbrevet. För mera information kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Läs mera om barnförsäkringen.

Har barnförsäkringen ett maximiersättningsbelopp?

Maximala ersättningsbeloppen kan variera beroende på försäkringsavtalet. ). Om du redan har en försäkring hittar du mera information om de maximala ersättningsbeloppen i försäkringsbrevet. För mera information kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). När du ber om en offert kan du även diskutera ersättningsbeloppen. Läs mera om barnförsäkringen.

Vilka skydd innehåller barnförsäkringen?

Försäkringen innehåller vanligtvis ersättning för vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall samt en engångsersättning för bestående men och för dödsfall vid olycksfall. Försäkringens innehåll kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring hittar du mera information om försäkringens innehåll i försäkringsbrevet. Vill du veta mera kan du kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Till vem betalas ersättningen från barnförsäkringen?

Ersättningen för vårdkostnader betalas vanligtvis till föräldrarna (de som betalat vårdkostnaderna) och engångsersättningen för bestående men betalas till den försäkrade (barnet). Vill du veta mera kan du kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Ersätter barnförsäkringen vårdkostnader som uppstår utomlands?

Vi rekommenderar alltid att du tecknar en resenärförsäkring för utlandsresor. Hur sjukkostnadsförsäkringen ersätter utomlands kan variera beroende på försäkringsavtalet. För mera information kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).