Betala

Vad är e-faktura?

E-faktura är en elektronisk faktura som skickas direkt till din nätbank. Du ska först ingå e-fakturaavtal med faktureraren i nätbanken. Därefter skickar faktureraren e-fakturor till din nätbank.

Du kan godkänna e-fakturan på många sätt. En automatisk betalning debiteras automatiskt på fakturans förfallodag. Du kan sätta ett gränsbelopp i euro; då debiteras ditt konto automatiskt med räkningar som har en slutsumma under gränsbeloppet, medan du ska godkänna räkningar som har en slutsumma som överskrider gränsbeloppet. Du kan också välja att kontrollera och godkänna fakturorna själv.

Hur tar jag i bruk e-faktura?

Alla Aktias nätbankskunder har en e-faktureringsadress. Du kan ta i bruk e-faktura genom att ingå e-fakturaavtal med de fakturerare som du i fortsättningen vill ha en e-faktura ifrån. Skapa e-fakturaavtalen med den fakturerare du önskar i nätbanken under Konton och betalningar – E-faktura – Ingå nytt e-fakturaavtal. Du kan söka fakturerare genom att skriva fakturerarens namn eller FO-nummer. När du ingår e-fakturaavtal vill faktureraren i allmänhet veta till exempel ditt kundnummer.

Kan jag ingå avtal om direktdebitering på webben?

Direktbetalning kan du endast ta i bruk på kontoret. Direktbetalning är avsedd för sådana personer som inte har nätbank. Om du har en nätbank lönar det sig att ta i bruk e-faktura. Då behöver du inte fundera på räkningar som ligger i brevlådan och förfaller. E-fakturan skickas direkt till nätbanken och du kan välja om den betalas automatiskt på förfallodagen eller om du vill godkänna e-fakturorna separat. Läs mer om e-faktura.

När visas en girering på mitt konto?

Om du gör en girering mellan konton i Aktia, visas betalningen genast. Om du gör en girering till en annan bank, visas pengarna senast inom två vardagar hos mottagaren.

Kan man radera kontotransaktioner?

En godkänd kontotransaktion kan inte raderas i efterskott. Om du har gjort en felaktig betalning eller girering ska du kontakta banken och begära återbetalning. Banken kan inte garantera att begäran om återbetalning lyckas. I felaktiga betalningar till utlandet kan banken göra begäran om återbetalning eller korrigering av betalningen. För utredningar som gäller betalningarna debiteras avgift enligt prislistan.

Hur många dagar hålls en via nätbanken gjord betalning i betalningstjänsten utan täckning?

En betalning utan täckning väntar i betalningssystemet två dagar efter förfallodagen. Om det inte har kommit in pengar på kontot inom dessa dagar tas betalningen bort från systemet. Du ser dock betalningen som tagits bort på grund av att täckning saknats i 60 dagar efter förfallodagen under Betalningar som förfaller, där du kan ta fram den och ändra på förfallodagen.

När försvinner täckningsreserveringen?

Täckningsreserveringen försvinner när butiken debiterar betalningen, oftast inom två dagar. Om ditt konto inte debiteras inom 21 dagar försvinner täckningsreserveringen senast då.

Hur gör jag utlandsbetalning?

Du kan göra utlandsbetalningar behändigt i nätbanken eller på kontorets kassa. Kontrollera vilka tjänster ditt kontor erbjuder, platsen och öppettiderna här.

Om du gör en girering i euro inom SEPA behöver du betalningsmottagarens namn och IBAN-kontonummer.

Om du gör en utlandsbetalning, dvs. en betalning i en annan valuta än euro och utanför SEPA, behöver du betalningsmottagarens namn och adress, kontonummer eller IBAN-kontonummer, BIC/SWIFT-kod och namn samt adress till mottagarens bank.

Vad är en SEPA-betalning?

SEPA (Single Euro Payments Area) är ett gemensamt eurobetalningsområde som omfattar 32 länder. En SEPA-betalning är en betalning i euro som gjorts till ett annan SEPA-land. Också betalningar inom Finland är SEPA-betalningar.

Vad är BIC, SWIFT och bankkod?

Förkortningen BIC står för Bank Identifier Code (bankkod). Koden kallas också för SWIFT-kod eller SWIFT-adress. Koden är 8 eller 11 tecken lång och den identifierar mottagarens bank. De första fyra siffrorna identifierar banken, de två följande landet där banken verkar och de två följande staden där banken verkar. De tre sista siffrorna (om sådana finns) specificerar kontoret eller avdelningen på mottagarens bank. Aktias BIC-kod är HELSFIHH.

Vem ansvarar för att uppgifterna i betalningar som görs i nätbanken är korrekta?

Kunden ansvarar för att betalningsuppgifterna är korrekt. Därför är det mycket viktigt att du, innan du bekräftar räkningarna, kontrollerar att uppgifterna är rätt. Kontrollera speciellt noggrant att mottagarens kontonummer och referens är rätt.

Varför kan man inte ändra mottagarens namn i en betalning?

Enligt EU-kommissionens förordning 1781/2006 ska kontohavarens namn fr.o.m. 1.1.2007 stå som betalare i betalningsuppgifterna. Man kan dock spara den ursprungliga betalarens namn under "Betalaren annan än ovan angiven" i nätbanken. Också den ursprungliga betalarens namn förmedlas till betalningsmottagaren.

Vad är ett referensnummer?

Referensnumret är en nummerserie på fakturan med vilken faktureraren kan identifiera betalningsuppgifterna. Fyll alltid i referensnumret när du betalar räkningar om ett sådant finns på fakturan. Referensnumret kan även börja med bokstäverna RF.

Hur sparar jag uppgifterna om en betalningsmottagare som jag ofta betalar till?

Du kan skapa betalningsunderlag för sådana betalningsmottagare som du ofta betalar till. Du kan spara betalningsunderlag i samband med att du skriver in nya betalningar. När du sparar betalningsunderlaget kan du välja om du vill spara alla betalningsuppgifterna eller bara uppgifterna om betalningsmottagaren. Du kan ge betalningsunderlaget vilket namn du vill. När du vill använda ett betalningsunderlag vid betalning väjer du det på sidan Ny betalning under Betalningsunderlag, där det finns på namnet som du sparat.

Vad är betalknapp/nätbetalning?

Nätbetalning, dvs. betalknapp, är ett tryggt sätt att betala i nätbutiker direkt från ditt konto. Näthandlarna erbjuder olika betalningssätt och nätbetalningen är ett av dem. Genom att klicka Aktias betalknapp på nätbutikens sidor kommer du direkt till din nätbank, loggar in med dina personliga nätbankskoder och betalar inköpen från ditt konto genom att bekräfta transaktionen med säkerhetstal. Betalningen visas i dina kontouppgifter bland övriga transaktioner.