Reseförsäkring

Hur tecknar jag en reseförsäkring?

Om du vill ha en fortlöpande reseförsäkring ska du teckna reseförsäkringen som ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. Vill du skaffa en reseförsäkring eller veta mera om den, kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Om du inte har en hemförsäkring kan du teckna en tidsbunden reseförsäkring.

Vill du skaffa försäkringen eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

En del av Aktias betalkort innehåller en reseförsäkring. Bekanta dig med Aktias betalkort och deras reseförsäkringsvillkor.

Hur tecknar jag resenärförsäkringen åt alla familjemedlemmar?

Om du väljer att teckna en fortlöpande resenärförsäkring som merskydd till hemförsäkringen kan du välja familjeresenärförsäkringen. Det innebär att du betalar ett fast pris för hela försäkringen, oberoende av hur många familjemedlemmar försäkringen omfattar. Familjemedlemmar är personer som stadigvarande bor på samma adress som försäkringstagaren och på vilken adress hemförsäkringen har tecknats.

Vill du skaffa försäkringen eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8-18).

I vilken ålder kan reseförsäkringen tecknas?

Reseförsäkringen kan tecknas i åldern 0–69 år. Om du har fyllt 65 år ska du fylla i en hälsodeklaration. Vill du skaffa försäkringen eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Hur lång tid gäller reseförsäkringen?

Beroende på ditt hemförsäkringsavtal gäller den fortlöpande resenärförsäkringen för resor upp till 45 eller 90 dagar. Gäller din fortlöpande försäkring under 45 dagar långa resor och du är under 65 år, kan du utan separat hälsodeklaration ansöka om en förlängning upp till 90 dagar.

Oberoende av grundskyddets längd kan du med hälsodeklaration förlänga försäkringen upp till ett år. Vill du skaffa försäkringen eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

I vilken ålder upphör resenärförsäkringen?

Den fortlöpande resenärförsäkringen gäller livet ut förutsatt att den inte sägs upp eller förfaller som obetald. Vill du skaffa försäkringen eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Jag har en reseförsäkring via mitt kreditkort. Är den försäkringen tillräcklig?

Du hittar villkoren för reseförsäkringen på de kortspecifika sidorna. Bekanta dig med Aktias betalkort och deras reseförsäkringsvillkor. Vill du veta mera om Aktias reseförsäkring (tidsbunden eller merskydd till Aktia hemförsäkring) kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Måste jag ha en separat försäkring för mitt resgods?

Resgodsförsäkring ingår i vissa fall i Aktia Hemförsäkring. Ifall du redan har en hemförsäkring kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18) för att säkerställa detta.

Jag ska dyka under min resa, behöver jag en separat försäkring för det?

Så kallade riskfyllda grenar kan kräva en separat överenskommelse för att reseförsäkringen ska gälla. Kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18) för närmare information eller om du vill teckna ett idrottstillägg.

Gäller reseförsäkringen i Finland?

Reseförsäkringen gäller i Finland under resor utanför den försäkrades normala livsmiljö och som sträcker sig längre än 50 km från hemmet, arbetsplatsen, studieplatsen eller fritidshuset. Försäkringen gäller inte på dessa platser eller under resor mellan dem. Vill veta mera kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Hur ansöker jag om ersättning från reseförsäkringen?

Du kan ansöka om ersättning genom att fylla i ersättningsblanketten på nätet eller genom att skicka ersättningsansökan och kvitton per post. Läs mera och fyll i ersättningsansökan. Om du har en resenärförsäkring via ditt betalkort kan du ansöka om ersättning här.

Jag har en kronisk sjukdom. Gäller resenärförsäkringen i Aktia Hemförsäkring då?

För mera information kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Om du har en resenärförsäkring via ditt Aktia betalkort bekanta dig med Aktias betalkort och deras reseförsäkringsvillkor.

Vilka skydd innehåller resenärförsäkringen i Aktia Hemförsäkring?

Resenärförsäkringen innehåller ersättning för vårdkostnader p.g.a. olycksfall och sjukdom, ersättning för kostnader för försening från resa, annullering av resa och avbrytande av resa. Därtill innehåller försäkringen ersättning vid bestående men (olycksfall) och vid dödsfall (olycksfall). För mera information kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Läs mera i villkoren för hemförsäkringen. Om du har en resenärförsäkring via ditt Aktia betalkort bekanta dig med Aktias betalkort och deras reseförsäkringsvillkor.

Till vem betalas ersättningen från resenärförsäkringen?

Ersättningen för vårdkostnader och bestående men betalas till den försäkrade, medan ersättningen för dödsfall vid olycksfall betalas till den valda förmånstagaren.

Jag har redan en sjukkostnadsförsäkring. Behöver jag verkligen en resenärförsäkring?

Vi rekommenderar alltid en resenärförsäkring för resor. En del olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar ersätter inte vård utomlands. De flesta sjukdoms- och olycksfallsförsäkringar som gäller utomlands ersätter vårdkostnader upp till ett visst belopp. Resenärförsäkringen i Aktia Hemförsäkring har ingen övre gräns, och man kan aldrig veta hur dyr vården utomlands blir. Dessutom ger resenärförsäkringen andra förmåner, såsom ersättning för annullerad eller avbruten resa samt förlorade resdagar till följd av olycksfall eller sjukdom. För mera information kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).