Adressändring

När du flyttar till ny adress räcker det att du gör en flyttanmälan till magistraten antingen via webbtjänsten eller genom att ringa flyttanmälningstelefonen. 

Identifiera dig med dina nätbankskoder och gör flyttanmälan på adressen www.flyttanmalan.fi.

Tillfällig postadress

Vill du att vi skickar ditt nyckelkodskort till en annan adress under semesteriden, till exempel till din sommarstuga? Meddela din tillfälliga adress via meddelandefunktionen i nätbanken eller genom att ringa vår kundservice. Ta fram dina nätbankskoder så att du har dem till hands för identifieringen.

Övriga förändringar

Meddela ditt nya telefonnummer och eller din nya e-postadress via meddelandefunktionen i nätbanken eller genom att ringa vår kundservice.

 

Företagskund? Gör adressförändringen genom att ringa vår företagskundservice tfn 010 247 6700. Kom ihåg att göra adressförändringen också i handelsregistret.