Fondräknare

Fondsparande är ett lätt och behändigt sätt att spara för olika ändamål. När du sparar regelbundet i fonder bildar också små bäckar en stor flod på längre sikt. Du kan antingen välja att använda dina sparmedel redan under spartiden eller kanske först när du är pensionerad.

Fonder passar alla som placeringsform, lika väl dig som varken har tid eller lust att sätta dig in i placeringsverksamhet som dig som har aktieplaceringar som hobby. För en aktieplacerare är fonderna ett balanserande tillägg till placeringar i enskilda börsaktier, och via fonderna kommer placeraren också lätt in på sådana marknader där direkta placeringar kan vara svåra att göra.

Fondsparande utgår liksom alla andra placeringar från dig själv, så i valet av fond ska du beakta din risktolerans och vilken placeringstid du väljer. Därför erbjuder vi fonder med olika risknivå.
 

Ta reda på hurdan sparplan passar dig

Engångsplacering
Sparsumma
Betalningsintervall
Spartid
Räntefond

Förväntad avkastning
Förv. avkastn.
Avkastning:
Kapital:
Totalt:
Blandfond

Förväntad avkastning
Förv. avkastn.
Avkastning:
Kapital:
Totalt:
Aktiefond

Förväntad avkastning
Förv. avkastn.
Avkastning:
Kapital:
Totalt:
Avkastning Specifikation Graf

Hur placerar jag i fonder?

Du kan välja att göra en engångsteckning i fonden eller spara regelbundet månatligen. Genom att spara regelbundet sprider du dina besparingar över tid och kan undvika att köpa dyrt och placera alla dina pengar till exempel när kurserna är i topp. Du kan börja fondspara regelbundet redan med en månatlig sparsumma på 20 euro.

Engångsteckningar i Aktias fonder kan du göra med minst 50 euro. Om du koncentrerar skötseln av din ekonomi till oss och kan spara 400 euro i månaden i fonder kan du utnyttja våra Premiumförmåner.

Boka tid

Hinner du inte till kontoret? Boka tid till nätmöte. Läs mera om nätmöte.

Har du Aktias nätbankskoder? Öppna ett fondsparavtal enkelt i din nätbank. Se instruktioner här.


Resultaten som räknaren ger är riktgivande och de beaktar inte provisioner som hänför sig till fonderna. Resultatet som räknaren ger kan inte anses som placeringsråd eller -rekommendation. Det slutliga placeringsbeslutet fattar kunden själv. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för dess framtida utveckling. Fondens värde kan stiga eller sjunka, och de placerade medlen kan gå förlorade helt eller delvis.

Bekanta dig med olika fondtyper:

Räntefonder >
Blandfonder >
Aktiefonder >