Rekryteringsprocessen i Aktia

I Aktia är rekryteringsprocessen alltid först intern för att sedan eventuellt bli extern. Alla chefer på Aktia har personalansvar, och de ansvarar därför också för rekryteringarna till sin enhet.

  • Rekryteringar görs i samarbete mellan den rekryterande chefen och Aktias HR. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.
  • För att säkerställa sökandes tillförlitlighet kontrolleras sökandes kredituppgifter under rekryteringsprocessen. Betalningsstörningar utgör ett hinder för rekrytering.
  • Efter en första genomgång av ansökningarna kallar den rekryterande chefen de lämpligaste kandidaterna till intervju. Beroende på uppgift kan det behövas flera än en intervjuomgång. Under intervjun bedöms om kandidaten är lämplig för den tilltänkta arbetsuppgiften, Aktias företagskultur och det rekryterande teamet. Intervjun är samtidigt en möjlighet för dig att skaffa närmare information om jobbet och Aktia samt att bedöma om vi är den rätta arbetsgivaren för dig.
  • I valda rekryteringar använder vi en förfrågning som beskriver personlighetsdrag för att få en djupare bild av de sökande. Det är frivilligt att svara på förfrågningen och vi diskuterar alltid resultaten med dig.
  • Vi kontrollerar dina rekommendationer bara med ditt samtycke. Vi studerar inte dina profiler på sociala medier om du inte samtyckt till det.
  • Kontakten mellan sökande och Aktia sköts per e-post och telefon.


Integritetsskydd och hantering av ansökningar

I behandlingen av personuppgifter följer Aktiakoncernen gällande lagstiftning och god sed inom personaladministration.

Ansökningar till lediga tjänster gäller tills en person valts och rekryteringsprocessen avslutats. Om du har gett ditt samtycke till att din ansökan får vara med i andra rekryteringsprocesser, kan du bli kontaktad av någon annan av Aktias rekryterande chefer. De öppna ansökningarna lagras i vår databas högst 6 månader.