Vårt specialerbjudande

En kombination av deposition och Aktia Profiltjänst ger möjlighet till god totalavkastning.

  • 1,25 % årlig ränta på depositionen då minst 50 % av helhetssumman placeras i Aktia Profiltjänst. 
  • Depositionstid 6-12 månader
  • Depositionsräntan räknas årligen. Uttagsprovision 0,5 % på den uttagna summan för uttag innan förfallodag.
  • Minimisumman för Aktia Profiltjänst är 10 000 euro.

Om annulleringsrätten enligt de produktspecifika villkoren åberopas vid kombinationserbjudandet, ändras depositionsräntan till räntan som erbjöds utan den annullerade produkten då depositionen ingicks.

Kontakta mig, jag vill ha mera information om olika sparalternativ