Aktia Bond Allocation

En specialplaceringsfond som investerar i långräntefonder

Aktia Bond Allocation passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar i långa räntor och därmed dra nytta av ränteutvecklingen
  • vill ha en diversifiering som baserar sig på Aktia Kapitalförvaltningens allokeringssyn
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Aktia Bond Allocation är en specialplaceringsfond, där investeringsbesluten baserar sig på marknadssynen hos Aktia Kapitalförvaltningens allokeringsgrupp. Allokeringsgruppen består av våra portföljförvaltare som har en långvarig och stadig erfarenhet av räntemarknaderna och investeringarna till räntemarknaderna.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Specialplaceringsfond, som placerar huvudsakligen internationellt i långräntefonder
Placeringsobjektens neutralvikter Aktia Government Bond+ 20 %, Aktia Corporate Bond+ 24 %, Aktia Inflation Bond+ 10 %, Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 9,5 %, Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 6 %, Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 5%, Aktia Emerging Market Bond+ 7,5 %, Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 8 %, Aktia Global High Yield Bond+ 10 %
Fondförvaltare Juuso Atrila, Henrik Paldynski, Juuso Rantala och Jetro Siekkinen / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 8.3.2007
Registreringsland Finland
Jämförelseindex Ett samlat index som består av placeringsobjektens jämförelseindex då det handlar om fonder som förvaltas av Aktia. I övriga fall kan ett annat index som motsvarar räntetillgångslaget användas. Detaljerad information om indexet finns på s. 8 i fondprospektet.
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Löpande kostnader p.a. 1,12 % (A- och B-andelar)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. De löpande kostnader som presenteras baserar sig på kostnader som uppburits ur fonden under år 2016.

Teckningen utförs enligt gemensamma stadgar för fonderna och fondspecifika stadgar.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
23.11.2017 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,519400 € 0,13% 1,10% 4,30% 3,23% 3,46% 3,98%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
23.11.2017 1,279500 € 1,519400 € 1,333200 € 1,586000 €