Aktia Commodity

Specialplaceringsfond som placerar i förnödenheter samt marknader beroende av förnödenheter

Aktia Commodity passar dig som:

 • vill placera i en fond vars placeringsobjekt är huvudsakligen förnödenheter via andra fonder
 • vill få diversifierade investeringar i förnödenhetsmarknaden i placeringsportföljen
 • har en medellång till lång placeringshorisont
 • Till förnödenheter räknas exempelvis energiprodukter (olja, naturgas, m.m.), lantbruksprodukter (spannmål, boskap, socker m.m.) och metaller (koppar, guld, silver, m.m.). Prisbildningen för förnödenheter skiljer sig betydligt från de traditionella aktie- och räntemarknadernas och förnödenheterna fungerar därför väl i diversifierande syfte samt ger nya avkastningskällor i placeringsportföljer som innehåller aktie –och/eller ränteplaceringar. Genom att placera på den internationella förnödenhetsmarknaden försöker man dra nytta av de avkastningsmöjligheter som finns oavsett marknadsläge.

  Läs mer om vår portföljförvaltning här

  Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Specialplaceringsfond som huvudsakligen via andra fonder placerar i förnödenheter
Fondförvaltare Juuso Atrila, Timo Leinonen & Jetro Siekkinen / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 4.2.2016
Registreringsland Finland
Jämförelseindex S&P GSCI Light Energy EUR Total Return
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euroeuro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Löpande kostnader p.a. 2,00 %
Prestationsbaserad avgift Ja (C,D)
Teckningsprovision 1,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
 1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet..
 2. De löpande kostnader som presenteras är en uppskattning som baserar sig på fondens förvaltningsprovision, förvarsprovision och kostnader som uppstår via placering i andra fonder.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
22.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,099600 € 1,98% 6,36% 2,61% 4,95%
 1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
22.1.2018 1,066600 € 1,099600 €