Aktia Corporate Bond+

Räntefond som investerar i företagslån i euro

Aktia Corporate Bond+ passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar i företagslån utfärdade i euro med bred spridning och på så sätt diversifiera dina placeringar
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Ett företag i behov av finansiering kan antingen låna pengar från en bank eller emittera masskuldebrev på finansieringsmarknaden. Masskuldebrev emitteras typiskt av ett storföretag i och med att ett masskuldebrevslån ofta omfattar flera hundra miljoner euro. Företagslån indelas i Investment grade och High yield-lån. Ur riskperspektiv anses företagslån av Investment grade-nivå efter statslån vara den näst säkraste formen av långränteplacering. Efter finanskrisen i Europa är situationen inte lika enkel. Goda företag kan vara säkrare placeringsobjekt än stater. Placeringar i företagslån breddar urvalet av placeringsobjekt och utgör en viktig del av placerarens hela portfölj. Aktia Corporate Bond+ koncentrerar sig på Investment grade-lån och strävar till att hålla andelen High yield-lån liten.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid före en teckning bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Långräntefond, som placerar huvudsakligen i masskuldebrev utfärdade av företag i euro
Fondförvaltare Juuso Rantala och Jonne Sandström / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 20.7.2000
Registreringsland Finland
Jämförelseindex Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM Corporate
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/engångsteckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 0,65 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
19.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,922200 € 0,17% 2,24% 4,79% 3,02% 4,34% 3,80%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
19.1.2018 1,460800 € 1,922200 € 1,634300 € 1,981600 €