Aktia Emerging Market Bond+

Räntefond som placerar i tillväxtmarknadernas statslån i annan valuta
Aktia Emerging Market Bond+ passar dig som:

  • vill investera i tillväxtmarknadernas statslån och genom dem dra nytta av avkastningspotentialet på området
  • tror att tillväxtländernas starka ekonomiska utveckling kommer att fortsätta
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Tillväxtländernas ekonomier har ökat i betydelse och de har en allt större roll inom internationell export och import. För tillfället bor ca 80 % av hela världens befolkning i tillväxtländer och länderna utgör 82 % av jordens areal. Vi tror att betydelsen av att placera i tillväxtländernas ränteinstrument kommer att fortsätta att öka. Då placerarna söker diversifiering utanför de traditionella marknaderna erbjuder ränteplaceringar i tillväxtländerna attraktiva avkastningsutsikter på lång sikt.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren bör alltid bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Lång räntefond som placerar huvudsakligen i statslån utfärdade av tillväxtländer i US-dollar eller euro. Fonden skyddar sig helt mot USD-valutarisken
Fondförvaltare Tomi Einesalo, Henrik Paldynski, Jetro Siekkinen / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 12.2.2007
Registreringsland Finland
Jämförelseindex JP Morgan EMBI Global div EUR hedged
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 0,90 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
18.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,888100 € 0,33% 4,80% 9,23% 4,84% 3,34% 5,98%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
18.1.2018 1,420700 € 1,888100 € 1,468400 € 1,951400 €