Aktia Emerging Market Equity Select

Aktiefond som placerar på tillväxtmarknaderna

Aktia Emerging Market Equity Select passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar på tillväxtmarknaderna och därmed dra nytta av utvecklingen på marknaden
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en långsiktig placeringshorisont

Aktia Emerging Market Equity Select är en matarfond. Minst 85 % av matarfondens medel är fortlöpande placerade i placeringsfonden JPM Emerging Markets Opportunities Fund (mottagarfond) som placerar huvudsakligen på tillväxtmarknader. I länderna som hör till tillväxtmarknaderna bor för tillfället ca 85 % av jordens befolkning och de står för ca 80 % av jordens areal. Tillväxtmarknaderna kännetecknas av en stark ekonomisk tillväxt, ökande inhemsk efterfrågan, låg skuldsättning, fördelaktig demografi och omfattande naturtillgångar. Därmed har tillväxtländerna trätt fram som allt viktigare ur ett internationellt export och import perspektiv.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond vars mottagarfond JPM Emerging Markets Opportunities Fund placerar huvudsakligen på tillväxtmarknader
Fondförvaltare Aktia Fondbolag Ab
Grundad 23.10.2014
Registreringsland Finland
Active share 73,9 30.6.2017
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Total Return Net
Andelsslag Vinstandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Löpande kostnader p.a. 2,05 %
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
  1. De löpande kostnaderna som presenteras är en uppskattning baserad på matarfondens förvaltningsprovision, förvarsprovision och kostnader som uppstår i samband med en placering i mottagarfonden.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
22.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,434000 € 4,37% 13,27% 30,79% 8,28% 11,72%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
22.1.2018 1,268700 € 1,434000 €