Aktia Europa

Aktiefond som placerar i Europa

Aktia Europa passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i europeiska aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtmöjligheter såväl på hemmamarknaden som internationellt
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont

Den enorma europeiska aktiemarknaden bjuder på ett brett sortiment av verksamhetsområden och bolag att investera i. Genom bolagen kan man sträva till att dra nytta av både utvecklingen i den lokala ekonomin och möjligheterna på andra marknader, såsom tillväxtmarknaderna, som man kommer åt genom internationella exportföretag. Dessutom ger den europeiska aktiemarknaden möjlighet till att få diversifiering via valutor.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i Europa
Fondförvaltare Janna Haahtela, Anders Thylin och Andreas Bergman / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 24.4.1998
Registreringsland Finland
Active share 81,2 % 30.6.2017
Jämförelseindex STOXX Europe 600 Net Return EUR
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,87 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
18.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
0,403300 € 1,18% 6,52% 14,74% 9,47% 7,87% 4,53%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
18.1.2018 0,257500 € 0,403300 €