Aktia Europe Small Cap

Aktiefond som placerar i små och medelstora europeiska bolag

Aktia Europe Small Cap passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i aktier i små och medelstora bolag i Europa och på så sätt dra nytta av den långsiktiga tillväxtpotentialen hos små och medelstora bolag
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig har en lång placeringshorisont

Den europeiska aktiemarknaden erbjuder ett brett urval av branscher och företag genom vilka man kan placera både i den lokala ekonomins utveckling och genom starka exportföretag i bl.a. tillväxtländernas tillväxtpotential. Europeiska småbolag är mycket globala i sin verksamhet och en betydande del av försäljningen sker utanför Europas gränser.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens faktablad för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolags aktier i Europa
Fondförvaltare Janna Haahtela, Anders Thylin och Andreas Bergman / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 8.12.2014
Registreringsland Finland
Active share 91,7 % 30.6.2017
Jämförelseindex STOXX Europe 200 Small Cap NTR SCXR
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,99 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
  1. A- och B-andelarnas minimiteckningsgränser, minimiteckningsgränser för andra andelsserier finns i fondprospektet.
  2. A- och B-andelarnas förvaltningsprovisioner, förvaltningsprovisioner för andra andelsserier finns i fondprospektet.

Teckningen utförs enligt gemensamma stadgar för fonderna och fondspecifika stadgar.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
23.11.2017 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,433500 € -0,20% 1,55% 23,74% 12,93%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
23.11.2017 1,268300 € 1,433500 € 1,299700 € 1,469100 €