Parvest Equity Latin America

Aktiefond som placerar i Latinamerika

Parvest Equity Latin America -fonden passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar huvudsakligen i aktier i bolag som är verksamma i Latinamerika och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxt
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en långsiktig placeringshorisont

Latinamerika är en viktig producent av många råvaror, bland andra olja, metaller och livsmedel. Som region bjuder Latinamerika på bra diversifieringsmöjligheter både på sektor- och aktienivå, eftersom ett flertal länder i olika tillväxtfaser ingår i området. I sin helhet står Latinamerika för nästan 9 % av världens bruttonationalprodukt.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i aktier i latinamerikanska bolag eller bolag som är verksamma på den marknaden
Fondförvaltare Frederico Tralli och Bruno Lima / BNP Paribas Asset Managment Inc.
Grundad 29.9.2000, Luxemburg
Jämförelseindex MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Andelsslag Tillväxtandelar
Minimiteckning 250 euro/teckning
Förvaltningsprovision p.a. 1,75 % (inklusive förvarsprovision
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision via Aktia 1 %
Inlösenprovision via Aktia 1 %

Article Title: Parvest Equity Latin America

Article id: 165074

  • Report.1 : Fund Report URL is missing for ''.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
20.4.2017 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
516,440000 € -0,08% 2,45% 24,16% 0,82% -2,82% 6,91%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning