Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+

Räntefond som placerar i ränteinstrument i lokal valuta på Frontier-marknaden

Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ passar dej som:

  • godkänner att risken för placeringar i frontierländer är större, då den förväntade avkastningen är god
  • vill diversifiera dina placeringar ytterligare och tror att den ekonomiska tillväxten i tillväxtländerna kommer att hålla i sig också i framtiden
  • har lång placeringshorisont

Frontiermarknaderna omfattar sådana länder där den ekonomiska utvecklingen ligger betydligt efter utvecklingen i länderna inom de traditionella tillväxtmarknaderna, för att inte tala om de utvecklade ländernas utveckling. Länderna inom frontiermarknaderna har stor potential: kännetecknande för tillväxtmarknader är befolkningsstrukturen gynnsam, förmögenheten ökar och omvärlden för affärsverksamhet utvecklas snabbt. Då placerarna söker diversifiering utanför de traditionella marknaderna erbjuder ränteplaceringar i Frontier-länderna attraktiva avkastningsutsikter på lång sikt.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Långräntefond,som placerar huvudsakligen i Frontier-ländernas ränteionstrument utfärdade i lokal valuta
Portföljförvaltare Jetro Siekkinen, Timo Leinonen och Tomi Einesalo / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 7.12.2015
Registeringsland Finland
Jämförelseindex JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Diversified
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro / teckning eller 20 euro / månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,49 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. A- och B-andelens provision, alla arvoden för andra andelar finns i fondprospektet.
  3. A- och B-andelens provision, alla arvoden för andra andelar finns i fondprospektet.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
19.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,143700 € -0,98% 0,19% 3,82% 6,54%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
19.1.2018 1,076100 € 1,143700 € 1,087500 € 1,155800 €