Aktia Global

Aktiefond som placerar internationellt

Aktia Global passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar världsomfattande i aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtmöjligheter på internationella marknaden
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont

Den globala aktiemarknaden bjuder på möjligheten att diversifiera placeringarna bland världens ledande bolag på olika marknader och verksamhetsområden. Fondförvaltningen strävar till att hitta betydelsefulla globala trender och teman som anses ha en stor betydelse för tillväxtutsikterna för ett flertal bolag även på längre sikt.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare-dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen internationellt
Fondförvaltare Andreas Bergman och Janna Haahtela / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 3.12.1987
Registreringsland Finland
Active share 85,0 % 30.6.2017
Jämförelseindex MSCI Total Return World Net EUR
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,87 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
22.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
0,478000 € 2,66% 9,51% 13,30% 6,31% 9,99% 5,93%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
22.1.2018 0,278100 € 0,478000 €