Aktia Government Bond+

Räntefond som investerar i europeiska statslån eller säkerställda lån

Aktia Government Bond+ passar dig som:

  • vill investera på räntemarknaden och vill öka avkastningsmöjligheterna genom att placera en del av medlen i säkerställda lån
  • vill diversifiera dina medel i ett placeringsobjekt med måttlig risk
  • har en kort eller medellång placeringshorisont

Euroområdets största emittenter av masskuldebrev är Frankrike, Tyskland och Italien. Den riskfria räntan, som utgör en grundläggande faktor i prissättningen, av masskuldebrev definieras i Europa genom tyska statslån. Säkerställda lån i euro utfärdas huvudsakligen av banker eller samfund som är specialiserade på dem. I normalläge är hälften av fondens medel placerade i säkerställda lån av hög kvalitet.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Långräntefond som placerar huvudsakligen i eurodenominerade masskuldebrev utfärdade av stater i Europa eller säkerställda lån
Fondförvaltare Jonne Sandström och Lotta Kotioja / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 16.10.2006
Registreringsland Finland
Jämförelseindex 50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury, 50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/engångsteckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 0,40 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
18.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,584400 € -0,90% 0,93% 0,78% 1,10% 3,42% 4,17%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
18.1.2018 1,267700 € 1,584400 € 1,284900 € 1,606000 €