Carnegie Afrikafond

Aktiefond som placerar i afrikanska bolag och bolag som är verksamma i Afrika

Carnegie Afrikafond passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar i afrikanska bolag och bolag som är verksamma i Afrika och därmed dra nytta av den ekonomiska utvecklingen och bolagens tillväxt i Afrika
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en långsiktig placeringshorisont

Afrika är världens näst största kontinent och sitter på enorma naturresurser. 10 % av de kända oljereserverna och 8 % av gasreserverna ligger i Afrika, såväl som 95 % av platinan på jorden. Utöver detta har Afrika en ung befolkning, en växande medelklass samt en infrastruktur som utvecklar sig, vilket har väckt ett bredare intresse för Afrika som investeringsobjekt. Fondens officiella värderingsvaluta är svensk krona.

Investeraren bör alltid bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar främst i afrikanska bolag och bolag som är verksamma i Afrika
Fondförvaltare Fredrik Colliander och Karin Fries / Carnegie Fonder Ab
Grundad 29.5.2006, Sverige
Jämförelseindex S&P Africa
Andelsslag Tillväxtandelar
Minimiteckning 100 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 2,50 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision via Aktia 3,0 %
Inlösenprovision via Aktia 1,0 %

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
12.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,078168 € 10,25% 11,96% 11,63% -1,54% -1,26% 0,03%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning