Carnegie Indienfond

Aktiefond som placerar i indiska aktier

Carnegie Indienfond passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i indiska aktier och därmed dra ytta av den ekonomiska utvecklingen och bolagens tillväxt i Indien
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en långsiktig placeringshorisont

Indien är världens näst folkrikaste land, där en ung demografi tillsammans med en kontinuerlig urbanisering stöder en stadig intern tillväxt. Indiska bolag är i regel välskötta och de leds med tydliga tillväxt- och avkastningsmålsättningar. En stark IT-sektor har växt fram i Indien under 90-talet. Dessutom stöds landets ekonomi av privat konsumtion, infrastrukturens uppbyggnad och outsourcing av medicintillverkningen. Fondens officiella värderingsvaluta är svenska kronan.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i indiska aktier
Fondförvaltare Gunnar Påhlson / Carnegie Fonder Ab
Grundad 30.8.2004, Sverige
Jämförelseindex IISL S&P / CNX 500 PR INR
Andelsslag Tillväxtandelar
Minimiteckning 100 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 2,20 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision via Aktia 1 %
Inlösenprovision via Aktia 1 %

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
19.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
52,960559 € -1,51% 6,18% 25,71% 7,49% 15,28% 12,47%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning