Carnegie Asia

Carnegie Asia-fonden är stängd 30-31.1.2017 på grund av att de underliggande marknaderna är stängda. 1-2.2.2017 är fonden stängd på grund av fusion.

Carnegie Asia passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar i bolag som huvudsakligen är verksamma i Asien, och därmed dra nytta av den ekonomiska utvecklingen på området
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en långsiktig placeringshorisont

Asien är en enorm ekonomi som har vuxit kraftigt under de senaste årtiondena och tillväxtpotentialen på marknaden fortsätter vara stor. Området har en oerhört gynnsam demografi. Med undantag för Kina har så gott som samtliga länder i Asien en ung befolkning som i rask takt går igenom faserna utbildning, arbete, konsumtion och den får en allt större medelklass. Fonden placerar inte i Japan. Fondens officiella värderingsvaluta är svensk krona.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar i bolag huvudsakligen verksamma i Asien
Fondförvaltare Gunnar Påhlsson / Carnegie Fonder Ab
Grundad 6.4.2006, Sverige
Andelsslag Tillväxtandelar
Minimiteckning 100 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,80 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision via Aktia 1 %
Inlösenprovision via Aktia 1 %

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
12.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
25,328830 € 4,68% 11,54% 27,31% 11,07% 10,92% 6,33%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning