Aktia Inflation Bond+

Räntefond som investerar i inflationslänkade statslån

Aktia Inflation Bond+ passar dig som:

  • vill investera i inflationslänkade statslån och på så sätt diversifiera dina placeringar utanför traditionella aktie- och ränteplaceringar
  • vill ha inflationsskydd för din portfölj och placera utan valutarisk
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Inflationslänkade statslån är det enda tillgångsslag som erbjuder ett verkligt skydd mot stigande konsumentpriser. Inflationslänkade statslån har blivit märkbart populärare sedan 1990-talet och i nuläget utfärdar 13 av världens 20 största ekonomier sådana. Genom att utfärda inflationslänkade masskuldebrev förbinder sig länderna till att hålla konsumentprisen under kontroll eftersom en stigande inflation höjer finansieringskostnaderna för ett land. Att utfärda inflationslänkade statslån är således ändamålsenligt för ett land då inflationsmålet utgör en central del av landets penningpolitik.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Långräntefond som placerar huvudsakligen i inflationslänkade statslån inom euroområdet och söker tilläggsavkastning från övriga utvecklade marknader
Fondförvaltare Jetro Siekkinen, Jonne Sandström och Lotta Kotioja / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 13.11.2006
Registreringsland Finland
Jämförelseindex Barclays EGILB EMU HICP-Only A or Better
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 0,65 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
19.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,370300 € -1,03% 1,95% 0,76% 0,76% 0,91% 2,85%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
19.1.2018 1,107700 € 1,370300 € 1,135700 € 1,413200 €