Swedbank Robur Japanfond

Aktiefond som placerar i Japan

Swedbank Robur Japanfond passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i japanska aktier och därmed dra nytta av tillväxtmöjligheterna på stora och innovativa marknader
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig

Den asiatiska marknaden lever i en stark tillväxtperiod och Japan har historiskt sett varit Asiens port till västerländerna. Den vida marknaden och innovativa företagskulturen gör Japan till ett intressant investeringsobjekt. Dessutom spelar den fungerande infrastrukturen och den stora konsumtionssektorn in som Japans stora fördelar. Fondens officiella värderingsvaluta är svensk krona.

Du kommer väl ihåg att investerare alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i japanska aktier
Fondförvaltare Mats Waldemarsson / Swedbank Robur Fonder Ab
Grundad 1.9.1994, Sverige
Jämförelseindex MSCI Japan Net
Andelsslag Tillväxtandelar
Minimiteckning 100 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,25 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision via Aktia 1 %
Inlösenprovision via Aktia 1 %

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
17.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
0,972497 € 4,26% 14,06% 14,01% 9,89% 11,25% -0,38%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning