Aktia Likvida+

Korträntefond

Aktia Likvida+ passar dig som:

  • vill investera i en korträntefond och eftersträvar en avkastning som överstiger en kontoplacerings
  • vill investera utan valutarisk
  • vill investera på kort sikt eller inte vet när du vill realisera din placering

På penningmarknaden bedrivs handel med statens skuldförbindelser och bank-, företags- eller kommuncertifikat, d.v.s. räntepapper som har en löptid på mindre än ett år. På marknaden för masskuldebrev bedrivs handel med masskuldebrev, obligationer och debenturer, d.v.s. räntepapper som har en löptid på över ett år. Aktia Likvida+ placerar på bägge marknader men håller ränterisken i fonden låg.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör före en teckning bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Korträntefond som placerar huvudsakligen i eurodenominerade penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån
Fondförvaltare Mikael Westerlund, Jonne Sandström / Aktia Kapitalförvaltning Ab/td>
Grundad 14.1.1996
Registreringsland Finland
Jämförelseindex Bank of America Merrill Lynch 3 month Euro-LIBOR
Andelsslag Tillväxtandelar (B, D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 0,50 % (inklusive förvarsprovision
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0 %
Inlösenprovision 0 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
22.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
0,270360 € 0,04% 0,21% 0,52% 0,46% 0,72% 2,17%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde B-andel D-andel
22.1.2018 0,270360 € 0,277250 €