Aktia Emerging Market Local Currency Bond+

Räntefond som placerar i tillväxtländernas statslån i lokal valuta

Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ passar dig som:

  • vill investera i tillväxtländernas statslån utfärdade i lokal valuta och via dem söka tilläggsavkastning
  • tror att tillväxtländernas starka ekonomiska utveckling fortsätter
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Tillväxtländernas ekonomier har ökat i betydelse och de har en allt större roll inom internationell export och import. För tillfället bor ca 80 % av hela världens befolkning i tillväxtländer och länderna utgör 82 % av jordens areal. Vi tror att betydelsen av att placera i tillväxtländernas ränteinstrument fortsättningsvis kommer att öka. Då placerarna söker diversifiering utanför de traditionella marknaderna erbjuder ränteplaceringar i tillväxtländerna attraktiva avkastningsutsikter på lång sikt.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Långräntefond som placerar huvudsakligen i tillväxtländernas statslån utfärdade i lokal valuta
Fondförvaltare Jetro Siekkinen och Timo Leinonen / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 14.10.2008
Registreringsland Finland
Jämförelseindex JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Diversified, GBI-EM Diversified
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,20 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
18.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,737200 € -0,40% -1,24% 0,88% 2,15% 1,31% 6,14%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
18.1.2018 1,347900 € 1,737200 € 1,412800 € 1,802700 €